ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ι.Υ.Α.

ΦΕΚ 3253 / Τεύχος Β / 15-9-2017
Κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος δοτών σπέρματος και δοτριών ωαρίων.

ΦΕΚ 293 / Τεύχος Β / 7-2-2017
Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

ΦΕΚ 2908 / Τεύχος Β / 13-9-2016
Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ.
Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις ΜΙΥΑ υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.

ΦΕΚ 2875 / Τεύχος Β / 9-9-2016
Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις επιπλοκών.
Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.
Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.

ΦΕΚ 2683 / Τεύχος Β / 9-10-2014
Τροποποίηση της Αποφ. 36/2008 “Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περιπτώσεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα και παρένθετης μητρότητας”

ΦΕΚ 2589 / Τεύχος Β / 29-9-2014
Καθορισμός του ακριβούς αριθμού γονιμοποιημένων ωαρίων που μεταφέρονται σε επί μέρους ομάδες υποβοηθούμενων προσώπων

ΦΕΚ 670 / Τεύχος Β / 16-4-2008
Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεως στις περιπτώσεις διάθεσης γαμετών χωρίς αντάλλαγμα και παρένθετης μητρότητας

ΦΕΚ 170 / Τεύχος Β / 6-2-2008
Ιατρική υποβοήθηση αναπαραγωγής σε άτομα οροθετικά για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκεία

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress