…ήταν και το Κυβέλη εκεί !

Το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας «ΚΥΒΕΛΗ» ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να συμμετάσχει στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σωματείων Υπογόνιμων Ανθρώπων “Fertility Europe”, όπου συμμετείχαν αντιπροσωπείες από 23 σωματεία υπογόνιμων πολιτών ευρωπαϊκών χωρών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, στις 25 και 26 Μαρτίου 2010 και η επίσημη γλώσσα ήταν η αγγλική. Χορηγός της συνάντησης ήταν η Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (European Society of Human Reproduction and Embryology-ESHRE).

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Πρόεδρος του FE κα Clare Lewis-Jones από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέλυσε στους συμμετέχοντες τους σκοπούς, τις αξίες, τους πόρους, το όραμά και την αποστολή τουFE και έκανε μια σύντομη αναφορά στον προγραμματισμό δράσεων για το έτος 2010. Ο οργανισμός “Fertility Europe” λειτουργεί σε εθελοντική βάση, ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2007 από δεκαοκτώ Σωματεία υπογόνιμων πολιτών ευρωπαϊκών χωρών και σήμερα απαριθμεί ένδεκα πλήρη μέλη (11 Σωματεία από 10 ευρωπαϊκές χώρες), οκτώ εταιρικά μέλη (8 Σωματεία από 7 ευρωπαϊκές χώρες) και δύο άλλους παρεμφερείς οργανισμούς. Βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της ηθικής και της εντιμότητας και είναι ένας ανοικτός οργανισμός. Η αποστολή του “Fertility Europe” εστιάζει στο παρόν και το όραμά του στο μέλλον. Αντλεί τους οικονομικούς πόρους του από συνδρομές μελών και χορηγίες.

Η Αντιπρόεδρος κα Denisa Priadkova από την Σλοβακία στην εισήγησή της ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνουμε μέλη του FE, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι :

 • Ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των μελών
 • Συμμετοχή και συνεργασία σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 • Άσκηση πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων (κοινοβούλια, πολιτικοί, ΜΜΕ)
 • Ενδυνάμωση της θέσης και των διεκδικήσεών μας

Το FE κάνοντας άνοιγμα προς την Ανατολική Ευρώπη προσκάλεσε χώρες όπως τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, τη Πολωνία και τη Ρουμανία. Η ένταξη περισσότερων σωματείων-μελών στον οργανισμό θα ισχυροποιήσει τη φωνή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της και θα μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πληροφορίες και απόψεις σε θέματα νομοθεσίας και πολιτικής.

Η Γενική Διευθύντρια κα Geertrui De Cock από το Βέλγιο ανέπτυξε τον τρόπο λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και του γραφείου του FE και εξήγησε στους συνέδρους «τι μπορούν και τι δεν μπορούν να προσδοκούν τα μέλη από το FE». Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε τρία χρόνια. Τα σημερινά μέλη προέρχονται από διαφορετικές χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβακία, Ιταλία, Ελβετία, Ολλανδία και Φινλανδία συνεδριάζουν μέσω Skype(ψηφιακή εικονική επικοινωνία) δύο φορές το μήνα, επικοινωνούν κυρίως με ηλεκτρονική αλληλογραφία και μεταφράζουν τα έγγραφα με τη βοήθεια του Google. Το FE συστεγάζεται στα γραφεία του Βελγικού Σωματείου Υπογονιμότητας «Ο χαμένος πελαργός». Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη οργάνωση έχουν συσταθεί ομάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα εργασίας:

 • Μέλη
 • Επικοινωνία
 • Χορηγίες και Προγράμματα
 • Διακυβέρνηση

Τα σωματεία των υπογόνιμων πολιτών συμμετέχοντας στον οργανισμό μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις, οικονομική κάλυψη, ιατρικές μεθόδους, οργανωτικά θέματα, να μοιραστούν εμπειρίες και προβληματισμούς, λύσεις και ιδέες. Το FE διευκρίνισε φυσικά ότι δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα των σωματείων.

Τα πλήρη μέλη (Βέλγιο, Τσεχία, Φινλανδία, Ισραήλ, Ιταλία {3 Σωματεία}, Ολλανδία, Νορβηγία, Σλοβακία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς τα υποψήφια μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Ισπανία) έκαναν παρουσίαση με διαφάνειες του Σωματείου τους καθώς και της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τους σχετικά με την υπογονιμότητα και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.). Το μοναδικό Σωματείο που συμμετείχε από την Ελλάδα ήταν το Κυβέλη.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των σωματείων-μονίμων μελών ήταν οι ακόλουθοι:

 1. Η Geertrui εκ μέρους του Βελγικού σωματείο του «Ο χαμένος πελαργός»
 2. Η Hana εκ μέρους του Τσέχικου σωματείου «Ελπίδα για μητρότητα»
 3. Η Satu εκ μέρους του Φινλανδικού σωματείου «Κέλυφος»
 4. Η Ofra εκ μέρους του Ισραηλινού σωματείου “CHEN”
 5. H Analisa εκ μέρους τριών Ιταλικών σωματείων «Ψάχνω ένα μωρό», «Ο φίλος πελαργός» και “FIAPI”
 6. H Jose εκ μέρους του Ολλανδικού σωματείου “Freya” (θεά της γονιμότητας)
 7. Η Randi εκ μέρους του Νορβηγικού σωματείου “Oskebarn”
 8. H Denisa εκ μέρους του Σλοβακικού σωματείου «Ο πελαργός»
 9. Ο Conrand εκ μέρους του Ελβετικού Σωματείου «Επιθυμία για παιδί»
 10. Η Claire εκ μέρους του Δικτύου Υπογονιμότητας του Ηνωμένου Βασιλείου

και οι εκπρόσωποι των σωματείων-υποψήφιων μελών :

 1. Η Margit εκ μέρους του Αυστριακού σωματείου «Επιθυμία για παιδί»
 2. Donka εκ μέρους του Βουλγαρικού σωματείου Zachatie
 3. H Radina εκ μέρους του Βουλγαρικού σωματείου Iskambebe
 4. H Isabelle εκ μέρους του Γαλλικού σωματείου ΜΑΙΑ (από την ελληνική λέξη μαία)
 5. Η Αριστέα εκ μέρους του Ελληνικού σωματείου ΚΥΒΕΛΗ
 6. Η Brigitta εκ μέρους του Ουγγαρέζικου σωματείου «Το μωρό του σωλήνα»
 7.  Η Dace εκ μέρους του σωματείου της Λετονίας «Γονιμότητα»
 8. Η Anna και η Agnieska εκ μέρους του Πολωνικού σωματείου «Ο πελαργός μας»
 9. Η Elena εκ μέρους του Ρουμανικού σωματείου «SOS Υπογονιμότητα»
 10. Η Lina εκ μέρους του Σουηδικού Σωματείου «Παιδιά»
 11. Η Diana εκ μέρους του Ισπανικού σωματείου «Δημιουργώντας»

Σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση για την Ι.Υ.Α., σε άλλες χώρες πολύ λίγα έχουν γίνει σε επίπεδο νομοθεσίας και σε ορισμένες χώρες υπάρχουν αυστηροί κανόνες που περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένες λύσεις και μεθόδους. Για παράδειγμα στη Γαλλία και στην Τσεχία δεν έχει ρυθμιστεί νομικά η παρένθετη μητρότητα, ενώ στη Ρουμανία δεν υπάρχει στοιχειώδης νομοθετική ρύθμιση για την Ι.Υ.Α.

Σχετικά με την οικονομική κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία, εντυπωσιαστήκαμε από την περίπτωση του Ισραήλ όπου χορηγούνται οι δαπάνες για απεριόριστο αριθμό προσπαθειών μέχρι την απόκτηση δύο παιδιών στην οικογένεια και απογοητευθήκαμε από την περίπτωση της Ρουμανίας όπου η καταβολή των δαπανών γίνεται εξ’ ολοκλήρου από τα ζευγάρια, ενώ μόλις πρόσφατα θεσμοθετήθηκε η κρατική καταβολή δαπανών για προσπάθεια Ι.Υ.Α. σε 250 ζευγάρια.

Όσο αφορά στην αντιπροσώπευση των υπογόνιμων πολιτών, σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν ανάλογα σωματεία, ή αν υπάρχουν δεν έχουν χώρο να στεγαστούν, ενώ σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία υπάρχουν τρία σωματεία για τον ίδιο σκοπό.

Η δυσκολία των υπογόνιμων πολιτών για την έκθεση του προβλήματός τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κοινή σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Απολαύσαμε ωστόσο με μεγάλη μας χαρά, ενημερωτικά και συγκινητικά διαφημιστικά μηνύματα για την τηλεόραση από τα σωματεία της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Ισραήλ.

Στη συνεδρία Ανταλλαγή απόψεων για βελτιστοποίηση των πρακτικών στα Σωματεία μας συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα :

 1. Η διαχείριση πολιτικών και νομικών θεμάτων
 2. Αναζήτηση και εμψύχωση εθελοντών
 3. Προσέλκυση νέων και ενεργοποίηση των ήδη εγγεγραμμένων μελών
 4. Εξεύρεση πόρων

Τα προβλήματα είναι λίγο-πολύ κοινά στα σωματεία των ευρωπαϊκών χωρών και έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό, την οικονομική ενίσχυση και τη νομοθεσία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι στη συνάντηση είχαν ήδη γίνει γονείς και εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο στίβο της μάχης, προσπαθώντας να βοηθήσουν και άλλους συνανθρώπους τους, ομοεθνείς ή αλλοεθνείς, διανύοντας χιλιάδες μίλια για να έλθουν στη Βιέννη, αφήνοντας πίσω τα μικρά παιδιά τους που με τόσο κόπο έφεραν στη ζωή, έχοντας ένα κοινό στόχο : την κοινωνική προσφορά στον υπογόνιμο συνάνθρωπο.

Ακολούθως παρουσιάστηκαν τα κύρια σημεία του προγράμματος του δικτύου για το 2010 :

 • Πρόγραμμα πρόληψης της υπογονιμότητας
 • Έκδοση περιοδικού του Fertility Europe
 • Συμμετοχή στο συνέδριο της ESHRE στη Ρώμη

Η τελευταία παρουσίαση και συζήτηση αφορούσε στην εμπλοκή των Σωματείων μας στο FE, πόσο αυτό θα βοηθούσε τις οργανώσεις μας και στον τρόπο που θα μπορούσαμε να δουλέψουμε εθελοντικά για ένα κοινό πρόγραμμα. Η πρωτοβουλία στην οποία όλοι δεσμευτήκαμε να συμμετάσχουμε είναι η δημιουργία μίας κάρτας όπου θα υπάρχει η φωτογραφία της οικογένειά μας με ένα μήνυμα. Αν δεν έχουμε ακόμα παιδιά, μην ξεχνάμε ότι οικογένεια είναι πρωταρχικά το ζευγάρι και αν δεν θέλουμε να εμφανιστούμε σε φωτογραφία, μπορούμε να βάλουμε ένα σχέδιο, μια εικόνα ή μια ζωγραφιά που θα αντιπροσωπεύει την οικογένειά μας σε σχέση με την υπογονιμότητα που αντιμετωπίσαμε ή αντιμετωπίζουμε και να γράψουμε ένα μήνυμα που θα μας αφορά. Οι κάρτες θα εκτεθούν στο συνέδριο της ESHRE στη Ρώμη.

Η σύνοψη και ανακοίνωση των συμπερασμάτων έγινε στο τέλος της συνάντησης από την Πρόεδρο τουFE. Στο χώρο του συνεδρίου υπήρχε διαρκής έκθεση υλικού από τα συμμετέχοντα σωματεία, όπως βιβλία, παραμύθια, φυλλάδια, κάρτες, ημερολόγια, αφίσες, κονκάρδες, φάκελοι, κλπ, τα οποία μετά τη λήξη του συνεδρίου διανεμήθηκαν στους εκπροσώπους. Το Κυβέλη συμμετείχε στην έκθεση με τις κάρτες, τα ημερολόγια και τα φυλλάδιά του καθώς και με το υλικό από την ημερίδα της 21ης Μαρτίου στην Αίγλη Ζαππείου (πρόγραμμα, αφίσα, πρόσκληση). Το υλικό του Κυβέλη άρεσε στους συνέδρους, αφού διανεμήθηκε όλο. Εξαιρετική ήταν στην έκθεση και η παρουσία του σωματείου ΜΑΙΑ της Γαλλίας με εκδόσεις τεσσάρων επεξηγηματικών παραμυθιών για παιδιά σχετικά με την δωρεά ωαρίων, τη δωρεά σπέρματος, την παρένθετη μητρότητα και την υιοθεσία καθώς και ενός βιβλίου με προσωπικές ιστορίες για την υπογονιμότητα 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚA

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και εργαλείων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για την εξεύρεση πόρων χρησιμοποιώντας νέους και αποτελεσματικούς τρόπους, για ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για εκθέσεις και δρώμενα κατά την παγκόσμια ημέρα κατά της υπογονιμότητας, για ημερίδες και συνέδρια, βιβλία, φυλλάδια, αφίσες και πολλά άλλα. Με την διακρατική ανταλλαγή όλων των παραπάνω φύγαμε όλοι πλουσιότεροι σε γνώσεις και ιδέες, για να τις μεταλαμπαδεύσουμε στα σωματεία μας και να βοηθήσουμε αποτελεσματικότερα τις πολίτες των χωρών μας που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στην απόκτηση του πολυπόθητου παιδιού.

Η σημαντικότερη εμπειρία όμως ήταν η διαπροσωπική, η ανθρώπινη επαφή που αναπτύχθηκε μεταξύ μας, αφού όλοι είχαμε αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα της υπογονιμότητας και ανταλλάσαμε εμπειρίες, πληροφορίες, προβληματισμούς και συναισθήματα. Ορισμένοι εκπρόσωποι χωρών που είχαν αποκτήσει παιδί ή παιδιά, με ομόλογη ή με ετερόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση ή με υιοθεσία, έδιναν κουράγιο και ψυχολογική υποστήριξη στους υπόλοιπους…υποψήφιους γονείς. Η αλληλεγγύη που αισθανθήκαμε και η συμπαράσταση που νιώθαμε, έσβηνε την κούραση από το ταξίδι και το πολύωρο πρόγραμμα της συνάντησης. Στα διαλείμματα της συνάντησης, όταν αφηγούμασταν μεταξύ μας τις προσωπικές μας ιστορίες, αυτό που κατάλαβα ήταν ότι η λαχτάρα του ανθρώπου να κρατήσει ένα μωρό στην αγκαλιά του δεν έχει σύνορα, δεν εξαρτάται από θρησκείες, πολιτισμούς και κουλτούρες και δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα, παρά μόνο σε αυτή της αγάπης.

Οι λόγοι που πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ως σωματεία υπογόνιμων πολιτών ευρωπαϊκών χωρών είναι παρόμοιοι με αυτούς που μας οδήγησαν να ιδρύσουμε τα ίδια τα σωματεία μας : για να   ισχυροποιηθεί η φωνή των υπογόνιμων πολιτών στην Ενωμένη Ευρώπη, για να μετατραπεί ο ψίθυρος του στίγματος και της ντροπής σε δυνατή κραυγή απαίτησης των δικαιωμάτων μας ως χρήστες υπηρεσιών υγείας και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας για πλήρη νομοθετική ρύθμιση και πλήρη κάλυψη των δαπανών της Ι.Υ.Α. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο μεγαλύτερη πίεση μπορούμε να ασκήσουμε στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ωφελεί να γκρινιάζουμε και να μεμψιμοιρούμε από την βολή του καναπέ μας, αλλά οφείλουμε να ενωθούμε και να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας μέσα από ισχυροποιημένα και εκλεγμένα όργανα που θα μας αντιπροσωπεύουν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 1.     Το Κυβέλη είναι ήδη εταιρικό μέλος του Fertility Europe από τις αρχές του τρέχοντος έτους και έχει υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας για ένταξη ως πλήρες μέλος. Θεωρούμε ότι η ένταξή μας στον Οργανισμό Fertility Europe θα βοηθήσει τα μέγιστα στην εξέλιξη του Σωματείου μας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του FE, η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι : www.fertilityeurope.eu.
 2.       Οι χιλιάδες κάρτες με την φωτογραφία (ή το σχέδιο/σύμβολο/ζωγραφιά) της οικογένειάς μας και το μήνυμά μας, θα συγκεντρωθούν και θα εκτεθούν στο επόμενο συνέδριο της  ESHRE τον Μάϊο στη Ρώμη με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη σχετικά με την υπογονιμότητα και να στείλουν το μήνυμα της αφύπνισης στα εκατομμύρια των ευρωπαίων πολιτών. Παρακαλούμε όσα από τα μέλη μας επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουν με το σωματείο μας.
 3.        Το Κυβέλη απαντώντας σε σχετική έκκληση του αντίστοιχου σωματείου της Τσεχίας, έχει αποστείλει μετάφραση της ελληνικής νομοθεσίας και της ομιλίας του ιατρού κ. Μ. Μαστρομηνά στην τελευταία ημερίδα μας, για την παρένθετη μητρότητα, ώστε να βοηθήσει το σωματείο της Τσεχίας στον σχεδιασμό και στη  διεκδίκηση νομοθετική ρύθμισης στο θέμα αυτό.
 4.      Το Κυβέλη αφού λάβει ηλεκτρονικά από το FE τις παρουσιάσεις όλων των συμμετεχόντων στη συνάντηση, πρόκειται να εκπονήσει εργασία-συγκριτική μελέτη, παρουσιάζοντας αναλυτικά σε κάθε θέμα (νομοθεσία, οργάνωση, οικονομική κάλυψη Ι.Υ.Α. κλπ) την κατάσταση που επικρατεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Έχω συμμετάσχει σε δεκάδες εθνικά και διεθνή συνέδρια από το 1985 έως σήμερα, ως φοιτήτρια και αργότερα ως επαγγελματίας και θέλω να ομολογήσω ότι είναι η μοναδική συνάντηση που τράβηξε ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον και την προσοχή μου και είμαι ενθουσιασμένη από την άψογη οργάνωση των εθελοντών οι οποίοι εργάστηκαν ως επαγγελματίες, την πληρότητα των θεμάτων, την τήρηση των χρόνων του προγράμματος, την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις παρουσιάσεις και την άριστη εξυπηρέτηση στην οργάνωση του ταξιδιού και της διαμονής. Για όλους αυτούς τους λόγους, θέλω να ευχαριστήσω θερμά,

 •  το ΚΥΒΕΛΗ που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του να εκπροσωπήσω το σωματείο μας σε αυτή την ευρωπαϊκή συνάντηση υπογόνιμων ανθρώπων,
 •  τον οργανισμό Fertility Europe και ιδιαιτέρως τους εθελοντές της οργανωτικής επιτροπής, για την άρτια και επαγγελματικού επιπέδου διοργάνωση του συνεδρίου και τη ζεστή υποδοχή και φιλοξενία τους
 •  την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (European Society of Human Reproduction and Embryology-ESHRE) που στήριξε οικονομικά αυτή την πρωτοβουλία.

Με τιμή

για το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας Κυβέλη

Αριστέα Σπυριδάκου, MSc

Mέλος Δ.Σ.

Δείτε την παρουσίαση του Κυβέλη.

Δείτε τις φωτογραφίες από το συνέδριο

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress