ΕΟΠΥΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ

Επιτροπές Εξωσωματικής ΕΟΠΥΥ – απαραίτητα δικαιολογητικά

 

´Ολες οι ασφαλισμένες στον ΕΟΠΥΥ μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακα για τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σπερματέγχυσηεξωσωματική γονιμοποίηση) μόνο μετά από αίτηση στην ειδική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ.
Κάθε ασφαλισμένη έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση στην Επιτροπή

 • έως 2 φορές για πρόκληση ωοθυλακκιορρηξίας (σπερματέγχυση) και
 • έως 2 φορές για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Όμως, κάθε έγκριση της Επιτροπής σημαίνει ότι η ασφαλισμένη μπορεί να ξαναγράψει την ποσότητα των φαρμάκων που δικαιούται και να κάνει 2 προσπάθειες (2 κύκλους) μέσα σε διάστημα 1 έτους. Η ασφαλισμένη μπορεί να ζητήσει τη 2η συνταγογράφηση σε διάστημα μετά από 4 μήνες από την 1η.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς τις Ειδικές Επιτροπές ΕΟΠΥΥ είναι τα εξής:

Θεραπεία με εξωσωματική γονιμοποίηση

 • Σαλπιγγογραφία 5 ετών ή έκθεση λαπαροσκόπησης. Σε πλήρη απόφραξη σαλπίγγων, απαιτείται ένα σπερμοδιάγραμμα.
 • Δύο σπερμοδιαγράμματα με μεσοδιάστημα 75 ημερών το ένα από το άλλο, από τα οποία το ένα τουλάχιστον να έχει γίνει σε εργαστήριο του ΕΟΠΥΥ ή δημόσιο νοσοκομείο ή εργαστήριο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ υπογεγραμμένο από μικροβιολόγο, βιοπαθολόγο ή βιολόγο, εντός έτους. Σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος είναι απαραίτητη η γνωμάτευση ουρολόγου, συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ.
 • Σε περίπτωση αζωοσπερμίας απαιτείται βιοψία όρχεως: πρακτικό χειρουργείου, ιστολογική εξέταση και πρακτικό κατάψυξης δείγματος.
 • Γυναικολογικό υπερηχογράφημα 6μήνου υπογεγραμμένο. Πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό έντυπο πιστοποίησης του ιατρού για τη διενέργεια υπερήχων (το παρέχει ο ιατρός).
 • Φωτοτυπία ταυτοτήτων.
 • Βιβλιάριο υγείας.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή, για τα ανύπαντρα ζευγάρια, συμβολαιογραφική πράξη τελευταίου εξαμήνου.
 • HIV 1-2, HbsAg, HCV, VDRL 6μήνου (αυστηρά) και από τους δύο.
 • Ε2, LH, PRL, FSH, PRG, TSH, FT3, FT4 3μήνου (αυστηρά).
 • Έντυπο από συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ.
 • Αποτέλεσμα β-χοριακής (το πολύ 10 ημερών).
 • Ασφαλιστική ικανότητα.

Θεραπεία με πρόκληση ωορρηξίας

 • Σαλπιγγογραφία 2ετίας με τουλάχιστον μία σάλπιγγα διαβατή.
 • Σπερμοδιάγραμμα (>20 εκ) υπογεγραμμένο από μικροβιολόγο, εντός έτους.
 • Γυναικολογικό υπερηχογράφημα 6μήνου υπογεγραμμένο.
 • Φωτοτυπία ταυτοτήτων.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμβολαιογραφική πράξη τελευταίου 6μήνου.
 • Έντυπο από συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ.
 • Αποτέλεσμα β-χοριακής (το πολύ 10 ημερών).
 • Ασφαλιστική ικανότητα.

Ειδικές περιπτώσεις

Οι άγαμες γυναίκες χωρίς σύντροφο θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής:

 • Συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης
 • Πιστοποιητικό από την Τράπεζα Σπέρματος, όπου αναφέρεται ο αριθμός και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, η ηλικία του δότη και ο αριθμός των κυήσεων που έχουν επιτευχθεί με αυτό το δείγμα

Οι άγαμες γυναίκες σε συμβίωση εκτός γάμουθα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον μια συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης.

Τα έγγαμα ζευγάρια που χρειάζονται σπέρμα δότη από Τράπεζα Σπέρματος θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Τράπεζα Σπέρματος, όπου αναφέρεται ο αριθμός και η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, η ηλικία του δότη και ο αριθμός των κυήσεων που έχουν επιτευχθεί με αυτό το δείγμα.

Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ λειτουργούν στις εξής πόλεις:

 • Αττική: Μαρούσι και Πειραιάς
 • Αλεξανδρούπολη(κλειστή προς το παρόν)
 • Ηράκλειο
 • Θεσσαλονίκη
 • Ιωάννινα
 • Λάρισα
 • Πάτρα

Θέμα:
«Σχετικά με τη λειτουργία Επιτροπών Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους και Επιτροπών Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ».
Σχετικά
1.
Οι διατάξεις του αρ54 παράγραφος 2γ του ν.4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013)
2.Η με αρ.πρωτ.ΔΥ1δ/ΓΠ.43083/27.05.2014 υπουργική απόφαση.
Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους και οι Επιτροπές Εξωσωματικής Γονιμοποίησης που ήδη λειτουργούσας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/ΓΠ.16833/21.02.2014) και συγκροτήθηκαν νέες επιτροπές
σας ενημερώνουμε ότι
:
Αθήνα,06 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ.:οικ.21165
Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού& Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας
ΠΡΟΣ
1.ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ (Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ)
2.Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ
2.Υγειονομικές Περιφέρειες, ΥΠΕ
3. Στρατιωτικά Νοσοκομεία
4.Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
5.Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.Γραφείο Υπουργού Υγείας
2.Γραφείο Υφυπουργού Υγείας
3. Γραφείο Γεν.Γραμματέως Δημόσιας Διοίκησης
4.Δ/νση Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ
4. Γραφείο Προέδρου ΕΟΠΥΥ
5. Γραφείο Αντιπροέδρου Α’
6. Γραφείο Αντιπροέδρου Β’
7. Γραφείο Γεν. Δ/ντη
8. Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ
9.ΗΔΙΚΑ
10.ΚΜΕΣ
Δ/νση: Φαρμάκου
Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής
Πληροφορίες:Χ.Κανή Τηλ.:2108110655Fax:2108110694
Ταχ. Δ/νση:Απ.Παύλου 12, Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι E-mail:d6.t1@eopyy.gov.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞ7Μ-Δ4Α

 

Α
.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
θα λειτουργούν οκτώ(8)
Επιτροπές (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα,Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης)
για εξέταση αιτημάτων ασφαλισμένων για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων.
Ειδικότερα,Επιτροπή Αθήνας Τα μέλη της επιτροπής γνωματεύουν επίαιτημάτων έγκρισης χορήγησης φαρμάκων ασφαλισμένων περιοχών Αθήνας, νομών Βοιωτίας και Κορινθίας(Κέντρου Αθήνας, Ανατολικής Αθήνας, Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Ανατολικής Αττικής) αλλάκαι αιτημάτων ασφαλισμένων που δεν
καλύπτονται από άλλες Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της χώρας, καθώς και αιτημάτων ασφαλισμένων για ειδικότητες που δεν υπάρχουν στις οικείες Επιτροπές.
Η Επιτροπή Φαρμάκων εδρεύει στη Διοίκηση του Οργανισμού επίτης οδού Απ.Παύλου 12, Μαρούσι.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 210 8110685, 210 8110675(fax210 8110676).
Οι ασφαλισμένοι του
Οργανισμού του νομού Αττικής θα προσέρχονται για την κατάθεση
δικαιολογητικών για την Επιτροπή της Αθήνας μόνο σε ένα από 2 τα κάτωθι σημεία:
Αγίου Κωνσταντίνου 16, 5
ος
όροφος, Ομόνοια, Αθήνα
Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας
Δαβάκη
44,Καλλιθέα
.
Επιτροπή Πειραιά
Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων της Δυτικής Αττικής και Πειραιώς,καθώς και των νομών Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου.
Η Επιτροπή Φαρμάκων εδρεύει επί τους Απ.Παύλου 12, Μαρούσι.
Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού του νομού Αττικής θα προσέρχονται για την κατάθεση δικαιολογητικών
για την Επιτροπή του Πειραιά στο κάτωθι σημείο
:
Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά
Ηρώων Πολυτεχνείου 19,
Πειραιάς
Επίσης και για ασφαλισμένους της επαρχίας που υποβάλλονται σε θεραπεία σε ν
οσοκομεία και
ιδιωτικές κλινικές της Αττικής, η κατάθεση των δικαιολογητικών τους για εξέταση από την Επιτροπή
θα μπορεί να γίνεται σε ένα από τα ανωτέρω
3
σημεία που υπάγεται το Νοσοκομείο ή Ιδιωτική
Κλινική.
Επισημαίνουμε ότι όλα τα αιτήματα όλων των ασφ
αλισμένων του ΕΟΠΥΥ
στα
φάρμακα
εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές
και όσα αφορούν
στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που
εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και
το ΙΦΕΤ
θα εξετάζονται μόνο από την Επιτροπή
Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνα
ς
.
Επισημαίνεται ότι
για τα
φάρμακα εξωτερικού που θα αφορούν σε
ασθενείς που διαμένουν εκτός
Αττικής
και θα αποστέλλονται από τις οικείες ΠΕΔΙ
θα πρέπει υποχρεωτικά
στα δικαιολογητικά
να
περιλαμβάνεται και η σχετική απόφαση του ΕΟΦ (έντυπο Β) όπου απαιτείται.
ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞ7Μ-Δ4Α
Σελίδα
3
από
28
Επιτροπή Θεσσαλονίκης
Τα μέλη της επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης
χορήγησης φαρμάκων για
ασφαλισμένους
των Νομών Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Π
ιε
ρίας, Σερρών, Θεσσαλονίκης,
Κοζάνης,
Πτολεμαΐδας
.
Η Επιτροπή Φαρμάκων ε
δρεύει επί της οδού Αριστοτέλους 17
19.
Επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης
Τα μέλη της γνωματεύουν
επί αιτημάτων έγκρισης χορήγησης φαρμάκων για ασφαλισμένους
των
Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου,
Ρεθύμνου , Χανίων Κρήτης.
Η Επιτροπή Φαρμάκων εδρεύει
επί της οδού Καζάνη 4
Ηράκλειο Κρήτης.
(Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2810
246778
Φαξ:2810
246785/2467783)
Επιτροπή Λάρισας
Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων
έγκρισης
χορήγησης φαρμάκων για ασφαλισμένους
των
Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας,
Φωκίδος.
Η Επιτροπή
Φαρμάκων
εδρεύει
επί της οδού Ρούσβελτ 4
Λάρισα
(Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2410
531942
Φαξ:2410
534763)
Επιτροπή Πάτρας
Τα μέλη της γνωματεύουν επ
ί αιτημάτων
έγκρισης
χορήγησης φαρμάκων για ασφαλισμένους
των
Νομών Αχαΐας,
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδος.
Η Επιτροπή
Φαρμάκων
εδρεύει επί της οδού Γιαννιτσών 3, Πάτρα (Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2610466604
5
Φαξ:26104
66584)
Επιτροπή Ιωαννίνων
Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας,
Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κερκύρας, Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.
Η Επιτροπή εδρεύει επί της
οδού Φιλικής Εταιρείας 16, Ιωάννινα
(Τηλέφω
νο επικοινωνίας:
26510
70798, 72257,70954
Φαξ:
26510
70798
)
Επιτροπή Αλεξανδρούπολης
Τα μέλη της γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών Κιλκίς, Δράμας, Έβρου,
Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης
.
Η Επιτροπή εδρεύει επί της οδού Ανατολικής Θράκης 5
8, Αλεξανδρούπολη (Τηλέφωνο
επικοινωνίας/φαξ: 25510
85062)
Στις συγκεκριμένες επιτροπές εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης των κάτωθι φαρμάκων
, μέχρι
αναθεώρησης του κατωτέρω καταλόγου
:
ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞ7Μ-Δ4Α

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet canlı casino siteleriHacklink SatışıHack forumpaycell bahiskareasbetdeneme bonusu veren sitelerdenizli escort bayanadana escortCracked AccountsNetflix Cookieflipper zero türkiyewarez hack forum scripts illegal onlyfans +18 porn Hacker Sexsiyahbayrakaynahalkalı escortadanaescortbi.siteadana escortadıyaman escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortisparta escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaras escortmardin escortmersin escortmuğla escortnevşehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escorturfa escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escort